Hard skills versus soft skills: zo ontwikkel je een mooi evenwicht

Met enkel de nodige kennis in je hoofd en de juiste diploma’s op zak kom je meestal niet ver meer op de huidige arbeidsmarkt. Want naast je functionele vaardigheden zijn ook je intermenselijke vaardigheden van tel. Terwijl de eerste soort ‘hard skills’ worden genoemd, verwijst ‘soft skills’ naar het tweede type. Maar hoe je ontwikkel je beide vaardigheidstypes? En hoe bereik je een mooie balans? Je leest het in deze blog!

Hard skills

Hard skills zijn meetbaar. Het zijn de punten op je diploma en de certificaten die je ingelijst aan je muur hebt hangen. Hard skills zijn meestal gericht op een specifieke taak of toegespitst op een bepaald vakgebied. Ze zijn technisch of inhoudelijk van aard.

Kunnen coderen in een bepaalde programmeertaal, talenkennis, rekenvaardigheid, kennis van fiscaliteit, een muziekinstrument kunnen bespelen: allemaal voorbeelden van hard skills. Je kunt je hard skills aanleren en aanscherpen via onderwijs, cursussen, workshops en trainingen, maar ook door zelfstudie of gewoon al doende, on the job.

Soft skills

Soft skills zijn moeilijker meetbaar. Het zijn de vaardigheden die je typeren als mens. Ze zijn niet meteen aantoonbaar met een diploma en niet specifiek toegespitst op een functie of vakgebied. Wel zijn ze universeel inzetbaar. Je soft skills hangen sterk samen met je karakter. Het zijn de vaardigheden die bepalen hoe je met anderen omgaat.

Je soft skills vormen al van jongs af aan een onderdeel van je persoonlijkheid. Het is niet zo simpel om de soft skills waarvoor je weinig aanleg hebt te ontwikkelen, wat niet wil zeggen dat het niet kan. Denk maar aan assertiviteitstrainingen voor verlegen medewerkers of communicatietrainingen voor mensen die zich moeilijker kunnen uitdrukken. Ook je eigen gedrag steeds kritisch analyseren en simpelweg levenservaring opdoen zijn erg bevorderlijk voor je soft skills.

Evenwicht

Terwijl je hard skills bepalen voor welke jobs je in aanmerking komt, zullen je soft skills bepalen of je er ook succesvol in wordt. Ze zorgen er immers voor dat doelgerichter werkt en beter met je collega’s om kan. Beide types zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je succesvol worden op de werkvloer (en eigenlijk ook privé)? Streef dan naar een mooi evenwicht!

Welke hard skills vandaag zoal in trek zijn op de arbeidsmarkt? Denk aan datageletterdheid en de vaardigheid om met moderne technologie om te kunnen gaan. Logisch, want data worden aanzien als de brandstof van de vierde industriële revolutie die momenteel aan de gang is. Flexibiliteit, creativiteit, emotionele intelligentie, samenwerkingsvermogen en (multi)culturele intelligentie zijn dan weer voorbeelden van soft skills waarmee je tegenwoordig goed zit.

Moeten je soft skills mee op je cv?

Ja. Onderzoek toont aan dat werkgevers sinds de digitale revolutie steeds meer belang hechten aan soft skills. En dat bepaalde diploma’s of hard skills geen garantie meer zijn. Je soft skills mogen dus niet ontbreken op je cv.

Werkgevers hechten veel belang aan je cultural fit: pas je bij het bedrijf en in het specifieke team? Ze willen weten hoe je met klanten omgaat, hoe je presteert onder druk en of je vrolijk komt binnengewaaid. Hoewel de hard skills op je cv aantonen of je een bepaalde job aankan, zijn het je soft skills die voorspellen of de match tussen jou en het bedrijf succesvol zal zijn.

Op zoek naar een job die echt bij je past? Download de SWOP-app!